ابوذر بلالی

کسب و کار

چرا تبلیغات تلوزیونی باسلام را دوست دارم؟

چرا تبلیغات باسلام را دوست دارم

با شیوع کرونا و افزایش چشم‌گیر خرید اینترنتی برای حضور کمتر در محیط و اجتماع، تبلیغات باسلام هم برای جذب مخاطب در بسترهای مختلف آغاز شد و شکل تازه‌ای گرفت…

ادامه مطلب